Welkom bij de Fact2000 Pro - Veel Gestelde Vragen (FAQ)


De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn hier te vinden.
Gebruik de zoek functie om via één of meerdere woorden een antwoord te vinden op uw vraag.
Fout boodschappen - errors

AUG 9

Access violation

posted by Fact2000 support on August 09, 2012 14:41 as Fout boodschappen - errors
Deze foutmelding wil zoveel zeggen als ‘er is iets fout gegaan'. Verder kan het over alle mogelijke fouten in eender welk onderdeel van het programma gaan.

Zodra er iets fout ging, zult u op alle functies die u daarna wil aanklikken de fout ‘access violation' krijgen.

Wat u best doet is Fact2000 afsluiten en opnieuw opstarten. Meestal zal de fout verdwenen zijn.

Indien de 'Access violation' fout opnieuw voorkomt na het herstarten van Fact2000, probeer te noteren wat u juist deed VLAK VOOR u deze ‘access violation' boodschap kreeg. Aan de hand van deze handelingen die vooraf gaan aan de fout boodschap kunnen we proberen te achterhalen wat er mis gaat. Voeg in dat geval een boodschap toe op het Fact2000 Technical Support forum.AUG 9

System out of resources? fout.

posted by Fact2000 support on August 09, 2012 14:39 as Fout boodschappen - errors
De buffers van uw systeem zijn vol.

Wanneer u uw computer opnieuw opstart zal dit probleem verholpen zijn.AUG 9

JPG error #52? of Access violation bij toevoegen logo.

posted by Fact2000 support on August 09, 2012 14:38 as Fout boodschappen - errors
De eerste of laatste 2 bytes van de afbeelding gebruikt voor het logo zijn beschadigd.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Ander beeld formaat dan jpg gebruiken.

 2. Het beeldformaat bij het inlezen een aantal pixels verkleinen of vergroten. Nooit het beeld ongewijzigd gebruiken.
SEP 2

posted by Fact2000 support on September 02, 2010 14:22 as Fout boodschappen - errors
Mogelijke redenen en oplossingen van fout (4) bij opstarten.
Voer de oplossingen uit in volgorde, en test telkens of Fact2000 reeds opstart.
Als Fact2000 start kan u gewoon verder werken en de latere oplossingen overslaan.


A. er zijn .VAL bestanden aanwezig in Fact2000\Data directory:
Nakijken of Profiles.VAL aanwezig is. Deze verwijderen en opstarten proberen.
Nakijken of Calendar.VAL aanwezig is. Deze verwijderen en opstarten proberen.


B. Verkeerde administratie naam voor het opstarten van Fact2000:
Nakijken of in Data\Fpro.ini de 11de lijn ‘DEFADMIN' de juiste administratie naam bevat.
Het fpro.ini bestand is een tekst bestand, open het in notepad.
Indien nodig wijzig de administratie naam naar 'Standaard' de administratie die altijd aanwezig in in Fact2000.


C. Nakijken of er geen fouten zitten in de administratie databases bij Backup\backup.txt de OK verwijderen om Paradox repair te starten.
U kan zelf de indexen opnieuw aanmaken.
Automatisch kan dit via paradox repair inbegrepen in Fact2000. Zet backup.txt naar leeg, dan kan start de rapair automatisch.

U kan backup.txt ...
fullAUG 4

posted by Fact2000 support on August 04, 2010 17:43 as Fout boodschappen - errors
Probleem:

Programma start niet op


Oorzaak:

2/ = Calendar.db werkt niet of BDE probleem.


Oplossingen:

 • Onwaarschijnlijk: Kijk na in hoeveel kleuren Windows staat.
  Bij slechts 16 kleuren heeft u een BDE fout.

  -> Zet Windows naar meer dan 16 kleuren om dit op te lossen.

 • Kijken of BDE nog aanwezig is op de computer.
  • Ga naar Menu start > instellingen > configuratiescherm > BDE administrator.
   Dubbelklik om het programma op te starten.

  • Als dit niet werkt, computer herstarten en opnieuw proberen.
   Als het dan nog niet werkt
   -> Fact2000 opnieuw installeren in een andere directory om BDE opnieuw op de computer te krijgen.

  • Als dit wel werkt, nakijken of BDE administrator, bovenaan in de blauwe balk het volgende bevat:
   C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\Idapi32.dll.

  • Als dit in orde is, is er een probleem met de calendar.db file.
   Plaats de laatst goed werkende backup terug.
   Info over terug plaatsen backup met de hand in de FAQ: Met de hand terugzetten van backup.
[prev]  1 2 3 [4] 5  [next]16-20 of 22