Welkom bij de Fact2000 Pro - Veel Gestelde Vragen (FAQ)


De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn hier te vinden.
Gebruik de zoek functie om via één of meerdere woorden een antwoord te vinden op uw vraag.
AUG 9

Hoe kan ik het factuur van een bepaalde klant zoeken?

posted by Fact2000 support on August 09, 2012 16:05 as Facturen
In de facturen module is het niet mogelijk om klanten te zoeken via het menu zoeken.
In de verkenner rechts op uw scherm kunt u op datum, factuur nummer, totaal bedrag, enz. zoeken.

In Fact2000 Pro doet u het volgende om alle facturen van een bepaalde klant te zien:

  1. Ga naar het menu extra > documenten.

  2. U krijgt een venster ‘selectie van documenten'

  3. Kies bij document voor ‘facturen (verkoop)'.

  4. Kies bij periode voor ‘geen periode (alle documenten)'

  5. Kies bij documenten van voor ‘contact'

  6. Selecteer het contact waar u de documenten van zoekt uit de lijst. De contacten staan in alfabetische volgorde. Eens u in de lijst zit, toetst u via het klavier een letter in om naar het eerste contact dat met die letter begint te springen. Toets bijvoorbeeld ‘Z' en u ziet het eerste contact in de lijst dat begint met een Z.

  7. Klik ‘OK' om de lijst met facturen te zien.

  8. Als u de gezochte factuur vond in de lijst, dubbel klikt u deze factuur. De verkenner gaat nu automatisch naar de details, zodra u het venster ‘facturen (verkoop)' sluit kunt u de details aanpassen in de facturen module.