Welkom bij de Fact2000 Pro - Veel Gestelde Vragen (FAQ)


De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn hier te vinden.
Gebruik de zoek functie om via één of meerdere woorden een antwoord te vinden op uw vraag.
Monthly Archives: SEPTEMBER 2010


SEP 2

posted by Fact2000 support on September 02, 2010 14:22 as Fout boodschappen - errors
Mogelijke redenen en oplossingen van fout (4) bij opstarten.
Voer de oplossingen uit in volgorde, en test telkens of Fact2000 reeds opstart.
Als Fact2000 start kan u gewoon verder werken en de latere oplossingen overslaan.


A. er zijn .VAL bestanden aanwezig in Fact2000\Data directory:
Nakijken of Profiles.VAL aanwezig is. Deze verwijderen en opstarten proberen.
Nakijken of Calendar.VAL aanwezig is. Deze verwijderen en opstarten proberen.


B. Verkeerde administratie naam voor het opstarten van Fact2000:
Nakijken of in Data\Fpro.ini de 11de lijn ‘DEFADMIN' de juiste administratie naam bevat.
Het fpro.ini bestand is een tekst bestand, open het in notepad.
Indien nodig wijzig de administratie naam naar 'Standaard' de administratie die altijd aanwezig in in Fact2000.


C. Nakijken of er geen fouten zitten in de administratie databases bij Backup\backup.txt de OK verwijderen om Paradox repair te starten.
U kan zelf de indexen opnieuw aanmaken.
Automatisch kan dit via paradox repair inbegrepen in Fact2000. Zet backup.txt naar leeg, dan kan start de rapair automatisch.

U kan backup.txt vinden via Windows verkenner in de map:
C:\Program Files (x86)\Fact2000\Backup\backup.txt

Open het bestand backup.txt en verwijder alle inhoud.
Bewaar het bestand en start Fact2000 opnieuw op.

Paradox repair zal starten en uw databases nakijken.


D. Alle bestanden met 'Profiles' in de naam doorsturen via e-mail (help@fact2000.com).
We kunnen hier nakijken of de indexen nog in orde zijn (met Borland Database Desktop).